พบ 7 รายการประกาศ������������������ ��������������������� ���������������������������